กองช่าง

นายพิเชษฐ์ คงนอก
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์ติดต่อ.098-5863738
– ว่าง – นายปิยะพงษ์ สุริยะคำวงษ์ – ว่าง –
วิศวกรโยธา นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างโยธา
เบอร์ติดต่อ. 063-3982311
นายภุชงค์ การถาง นางลักษณาภรณ์ อารมณ์ นายปฏิพันธ์ ล้ำกลาง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คนงาน
เบอร์ติดต่อ. 061-2528484 เบอร์ติดต่อ. 081-9973644 เบอร์ติดต่อ.094-2914238