ปฏิสัมพันธ์

คำถามที่พบบ่อย
Q:เบอร์โทรติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย
A:สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย โทร  044-000630
กองคลัง โทร 044-000530 โทรสาร 044-000530
Q:ช่องทางการติดต่ออื่นๆ
A:ช่องทางโซเซียลต่างๆ เช่น https://www.facebook.com/taepalai

Q:  สามารถติดต่อขออนุญาตก่อสร้างได้หรือไม่
A: สามารถติดต่อขออนุญาตก่อสร้างได้ที่กองช่าง อบต.เทพาลัยค่ะ