การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2566

07 เม.ย. 66

1.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม

2.การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos  Don’t

3.การฝึกอบรมที่มีเนื้อหาด้านจริยธรรม