กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ โคกหนองรังกา บ้านวัด หมู่ที่ 9

11 ส.ค. 63

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ โคกหนองรังกา บ้านวัด หมู่ที่ 9