กิจกรรมปลูกต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2565

08 มิ.ย. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับการสนับสนุนต้นไม้จากหน่วยงานเอกชน ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ วัดเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา