กิจกรรมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่วนราชการ โรงเรียน วัด ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย

17 พ.ค. 64

กิจกรรมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่วนราชการ โรงเรียน วัด ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย