กิจกรรมพ่นหมอกควันโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย

11 มิ.ย. 64

กิจกรรมพ่นหมอกควันโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย
11 มิถุนายน 2564