กิจกรรมออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ที่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19

24 มี.ค. 65