กิจกรรมโคราชเมืองสะอาด งดใช้โฟมและถุงพลาสติก หิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้า สวมผ้าไทย

10 ก.ค. 63