โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอคง

18 มี.ค. 66

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอคง ขึ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2566

ณ สนามโรงเรียนชุมชนคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา