ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระปทุม หมู่ที่ 12 จากบ้าน นายสมบุญ การะเกษ ไปทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน

11 ก.ค. 58
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :