ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระปทุม หมู่ที่ 12 สายแยกบ้านนางสวย พิศนอก ไปทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน

11 ก.ค. 58
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :