ขอแสดงความยินดีกับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนในงานขึ้นบ้านใหม่

01 พ.ย. 66

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสขึ้นบ้านใหม่ ของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน