ข้อมูลประชากรในพื้นที่ อบต.เทพาลัย ณ กุมภาพันธ์ 2565

01 มี.ค. 65

จำนวนประชากร-อบต-เทพาลัย-02-65