งานพัฒนารายได้ กองคลัง ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2565

10 ม.ค. 65

งานพัฒนารายได้
กองคลัง ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2565 โดยรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่