จำนวนประชากรในพื้นที่ อบต.เทพาลัย ณ กันยายน 2566

27 ต.ค. 66

สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน-พื้นที่-อบต-เทพาลัย