นายกอบต.เทพาลัย นำทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนน ดับไฟไหม้

10 ก.ค. 63

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย นำทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ออกเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนน และ ดับไฟไหม้