นายอำเภอคงให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบบ้านผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 4 (นางแพ โนนทอง)

21 ส.ค. 63