ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.0175-04 สายบ้านกระถิน หมู่ที่ 5 ถึงบ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ 7 ตำบลเทพาลัย กว้าง 6 เมตร ยาว 2600 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15600 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

07 ม.ค. 62

ประกาศงานก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต-หมู่ที่-5