ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนเมือง ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ฯ

01 พ.ค. 63

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนเมือง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)