ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.175-01 สายบ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ 7 ถึงบ้านหนองพรานปาน หมู่ที่ 6 ตำบลเทพาลัย อำเภอคง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,560 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,360 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 ก.พ. 64