ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 ฯ

06 ม.ค. 64

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1  (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :