ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสร้างถนนคอนกรีตฯ บ้านวัด หมู่ 9 (สายจากแยกบ้านนายสุนัน สนตาเถร ถึง ถนนคอนกรีตเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสร้างถนนคอนกรีตฯ บ้านวัด หมู่ 9 (สายจากแยกบ้านนายสุนัน สนตาเถร ถึง ถนนคอนกรีตเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง