ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสร้างถนนคอนกรีตฯ รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 175-03 บ้านโนนคูณพัฒนา หมู่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสร้างถนนคอนกรีตฯ รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 175-03 บ้านโนนคูณพัฒนา หมู่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง