ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตฯ บ้านหนองพรานปาน หมู่ 6 (สายบ้านนายวีนัส พิศนอก ถึง บ้านนายเที่ยง จำปามา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตฯ บ้านหนองพรานปาน หมู่ 6   (สายบ้านนายวีนัส พิศนอก ถึง บ้านนายเที่ยง จำปามา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง