ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.175-05 สายบ้านกระถิ่น หมู่ 5

23 เม.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์คอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.175-05 สายบ้านกระถิ่น หมู่ 5 ตำบลเทพาลัย กว้าง 6 เมตร ยาว 1,160 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,960 ตารางเมตร