ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสร้างถนนคอนกรีตฯ บ้านโคกสง่า หมู่ 13 (สายบ้านนายวิเชียร กุนอก ถึงถนนคอนกรีตเสริม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสร้างถนนคอนกรีตฯ บ้านโคกสง่า หมู่ 13 (สายบ้านนายวิเชียร กุนอก ถึงถนนคอนกรีตเสริม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง