ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ โครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.175-05 สายบ้านกระถิน-บ้านดอนเขว้า ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding

18 มิ.ย. 63