ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 (จากถนน คสล.เดิมเชื่อมตำบลกระเบื้องใหญ่)

15 มี.ค. 64