ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.0175-04บ้านกระถิน หมู่ที่5 ถึงบ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ 7

15 ก.ค. 62

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.0175-04