ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส จังหวัดนครราชสีมา 2566 และ งดให้ งดรับ ของขวัญ

21 ธ.ค. 65

ประกาศเจตนารมณ์-No-Gift-Policy