ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านกระถิน หมู่ที่ 5 ตำบลเทพาลัย องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

10 ก.พ. 66