ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม อบต.เทพาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

03 พ.ค. 66