ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ๑ (เดือน ตุลาคม -ธันวาคม ๒๕๖๕)

06 ม.ค. 66
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :