ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 (จาหบ้านนายบุญส่ง ช่างปลูก เชื่อมบ้านจาบ ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง)

16 ก.พ. 67