ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกนรีตเสริมเหล็ก บ้านสระปทุม หมู่ที่ ๑๒ (จากบ้านนางสามล เริญไธสง-ถนนมิตรภาพ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

16 ธ.ค. 65