ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ ๗ (จากบ้านนายหนูนา ชิณวงศ์-เขตอบต.ขามสมบูรณ์)

29 ธ.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :