พิธีรับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเช็นทรัลนครราชสีมา

09 ธ.ค. 65