พ่นหมอกควันในเขตรับผิดชอบอยต.เทพาลัย

29 ก.ย. 58

พ่นหมอกควันในเขตรับผิดชอบอยต.เทพาลัย