มอบกล่องยังชีพของสมาคมตาบอดไทย มอบให้ผู้พิการตาบอดในเขตพื้นที่อบต.เทพาลัย

04 พ.ย. 65

นางกฤตยา แรงสูงเนิน รองปลัดอบต.เทพาลัยเป็นตัวแทนอบต.เทพาลัย

พร้อมนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่มอบกล่องยังชีพของสมาคมตาบอดไทย

มอบให้ผู้พิการตาบอดในเขตพื้นที่อบต.เทพาลัย จำนวน 3 ราย