ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลเทพาลัย หมู่ที่ 5 ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

01 ส.ค. 66

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลเทพาลัย หมู่ที่ 5 ตำบลเทพาลัย

อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา