สรุปผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

01 พ.ย. 64

สรุปจำนวนผู้มีสิทธิตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล-31-10-2564