เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 นายพิสุทธิ์ พร้อมจะบก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองคงโดยมี นายอำเภอคง เป็นประธานในพิธี

17 ต.ค. 65