องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษพระะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

28 ก.ค. 66

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนและพนักงานจ้างได้นำครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วย