อบรมและจัดตั้งอปพร.เพิ่มเติมรุ่นที่ 2

13 พ.ค. 56

อบรมและจัดตั้งอปพร.เพิ่มเติมรุ่นที่ 2