โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร กิจกรรม “ปลูกต้นไผ่ ฝากไว้ให้ลูกหลาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

11 พ.ค. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย ได้จัดทำโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร กิจกรรม “ปลูกต้นไผ่  ฝากไว้ให้ลูกหลาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันพุธ ที่  11  พฤษภาคม  2565  ณ  พื้นที่สาธารณประโยชน์โคกหนองรังกา อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมาณ พื้นที่สาธารณะโคกหนองรังกา ตำบลเทพาลัย  อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา