โครงการฝึกทบทวนความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563

27 ส.ค. 63

โครงการฝึกทบทวนความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563