โครงการวัดสร้างสุข รัฐ สร้างสุข: พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส วัดตะคร้อ

20 มี.ค. 62

โครงการวัดสร้างสุข รัฐ สร้างสุข: พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัยได้ดำเนินกิจกรรม โครงการวัดสร้างสุข รัฐ สร้างสุข: พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส
ที่วัดตะคร้อ ต.เทพาลัย อ. คง จ.นครราชสีมา