โครงการวัดสร้างสุข รัฐ สร้างสุข: พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส วัดคอนเมือง

09 ส.ค. 62

โครงการวัดสร้างสุข รัฐ สร้างสุข: พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัยได้ดำเนินกิจกรรม โครงการวัดสร้างสุข รัฐ สร้างสุข: พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส
ที่วัดคอนเมือง ต.เทพาลัย อ. คง จ.นครราชสีมา