โครงการวัดสร้างสุข รัฐ สร้างสุข: พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส วัดป่าเทพาลัย

02 มี.ค. 63

โครงการวัดสร้างสุข รัฐ สร้างสุข: พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัยได้ดำเนินกิจกรรม โครงการวัดสร้างสุข รัฐ สร้างสุข: พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส
ที่วัดป่าเทพาลัย ต.เทพาลัย อ. คง จ.นครราชสีมา